Article‎ > ‎

Voice Over IP (VoIP)

:: VOIP ::
 
ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้เปิดศักราชใหม่ในการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้คน บนโลกใบนี้ ด้วยเครือข่ายที่เปรียบ เสมือนใยแมงมุม การติดต่อ สื่อสารของผู้คนจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ พร้อมวิวัฒนาการ ในการใช้งาน ระบบให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า ทั้งเพื่อทดแทนเทคโนโลย ีที่มีมาในอดีต พร้อมๆ กับเป็นหนทางเชื่อมต่อเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นมาในอนาคต VoIP คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนเสียงกระซิบ ที่พร้อมจะกึกก้องใน อนาคตอันใกล้...
 
 
 
ด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้ใน ทุกวันนี้มีบริการมากมายให้เราได้เลือกใช้ได้อย่างที่ต้องการ และเทคโนโลยีที่เป็นหนึ่งในนั้นก็คือ บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่รู้จักในชื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น VoIP, Voice over IP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ Internet Telephone ซึ่งล้วนแล้วแต่หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งหลอมรวมการสื่อสาร สัญญาณเสียงกับการสื่อสารด้วยสัญญาณข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การส่งผ่านสัญญาณทั้งสองไป บนระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอล ที่ใช้กันอย่างแพร่ หลายในปัจจุบันอย่าง IP (Internet Protocol) ได้ หรือจะเข้าใจให้ง่ายขึ้นก็คือ การบริการที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนกันแทนการ ใช้เครื่องโทรศัพท์แบบเดิมผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

ตัวอย่างของการใช้งานเทคโนโลยี VoIP ที่ หลายท่านคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ก็คือ โปรแกรม MSN Massager, Microsoft NetMeeting ซึ่ง สามารถพูดคุย กันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ จึงทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้งานโทรศัพท์อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโทรศัพท์ทางไกล ถ้า เราเปลี่ยนมาใช้งาน VoIP ก็เพียง เสียค่าใช้จ่ายด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เท่านั้น

สำหรับบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
1.จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC-to-PC)
โดยวิธีการนี้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งต้นทางและปลายทางพร้อม ทั้งติดตั้งโปรแกรมเดียวกัน หรือติดตั้งโปรแกรม ที่สามารถใช้งาน ร่วมกันได้ซึ่งรูปแบบนี้เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่ต้องเสียค่าบริการ โทรศัพท์แต่ อย่างใดเลย
 
 
2.จากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องโทรศัพท์ (PC-to-Phone)
เป็นรูปแบบที่ใช้ได้กับผู้ใช้ต้นทางที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมโทรศัพท์ โดยผู้รับปลายทางนั้นใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา แต่วิธีนี้ต้อง อาศัยผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เข้ากับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ท้องถิ่น (Internet Telephone Service Provider หรือ ITSP) โดยผู้ใช้บริการต้องเสียค่าบริการตามเวลาที่ใช้งานจริง
 
 
3.จากเครื่องโทรศัพท์สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Phone-to-PC)
วิธีการนี้ใช้หลักการเช่นเดียวกับ PC-to-Phone แต่ต้นทางจะเป็นเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา ขณะที่ปลายทางนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และ โปรแกรม โทรศัพท์แทน ซึ่งผู้ใช้งานต้องเสียค่าบริการตามที่ใช้งาน จริงเช่นเดียวกัน
 
 
4.จากเครื่องโทรศัพท์สู่เครื่องโทรศัพท์ (Phone-to-Phone)
เป็นวิธีที่ทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องอาศัยการบริการจาก ITSP ซึ่งทำให้ค่าบริการสูงกว่าวิธีอื่นๆ แต่เป็นวิธีที่ง่ายและเป็นที่คุ้นเคยในการใช้ งานมากที่สุดด้วย
ขั้นตอนการทำงานของ VoIP
 
1. เมื่อผู้พูด โทรศัพท์จากเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา หรือพูดผ่านไมโครโฟนที่ถูกต่อเข้ากับการ์ด เสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์คลื่นสัญญาณเสียง แบบ อนาล็อกก็จะได้รับการแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล จากนั้นจะถูกบีบอัดด้วยตัวถอดรหัสผ่านอุปกรณ์ PBX (Private Box Exchang) หรือ VoIP Gateway

2. เมื่อผ่าน VoIP Gateway แล้วก็จะถูกส่งต่อไปยัง Gatekeeper เพื่อค้นหาเครื่องปลายทางที่จะรับการติดต่อ เช่น หมายเลขไอพี หมายเลข โทรศัพท์ เป็นต้น แล้วแปลงเป็นแพ็กเกจข้อมูลส่งออกไปบนระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง

3. จะผ่านมาที่ VoIP Gateway ปลายทาง แล้วจะจึงทำการย้อนกระบวนการทั้งหมดเพื่อส่งให้กับผู้รับปลายทางต่อไป
 

องค์ประกอบของ VoIP
  1. Software Client หรือ IP Telephony
 
อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้งโปรแกรม สื่อสารไอพี หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการออก แบบขึ้นมาสำหรับการใช้งานโทรศัพท์ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ
  2. VoIP Gateway
 
เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานสำหรับให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ เข้ากับเครื่อง โทรศัพท์ ตู้ชุมสาย โทรศัพท์สาธารณะ PSTN (Public Switched Telephone Network) กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างเครือข่าย ไอพี ซึ่งการ จะใช้งานระบบโทรศัพท์ไอพี ต้องอาศัยอุปกรณ์นี้เป็นตัวกลางก่อน
  3. Gatekeeper
  เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางที่ใช้บริหารจัดการ และควบคุมการให้บริการของ VoIP Gateway กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน VoIP หรือเครื่องโทรศัพท์แบบไอพี
คุณสมบัติของอุปกรณ์ VoIP
อุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องมีเมื่อใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการโทรศัพท์ ผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว ก็ประกอบ ไปด้วยการ์ดเสียง ลำโพง ไมโครโฟน หูฟัง หรือหูฟัง พร้อมกับไมโครโฟน เอียร์คลิป แฮนด์เซ็ต กล้องวีดีโอ และอุปกรณ์ที่ใช้สลับสายระหว่างลำโพงกับเฮทเซ็ต จากนั้นก็มีโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะงานนั้น ก็มี 2 อุปกรณ์หลักๆ ก็คือ IP Telephony หรือ โทรศัพท์ ไอพี ซึ่งนอกจากจะมีหน้าตาที่ดูคล้ายกับโทรศัพท์ โดยทั่วไปที่ใช้งานกันอยู่นั้นก็ยังมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันอยู่ ก็คือ จะมีพอร์ตแบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อ เข้ากับสวิตซ์ในระบบเครือข่ายไอพีและพอร์ตที่เชื่อมต่อเข้ากับตู้ PBX ได้ ทำให้เราสามารถใช้งานได้ทั้งการโทรศัพท์แบบปกติทั่วไป หรือจะเลือกใช้งานในแบบโทรศัพท์ไอพีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ไอพีแบบโมไบต์ ที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือที่เราคุ้นเคยกัน โดยสามารถติดต่อสื่อสารในแบบไร้สายมาตรฐาน Wi-Fi ซึ่งต้องเชื่อมต่อผ่าน Access Point เข้าสู่ อินเทอร์เน็ตด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้การใช้งานนั้นมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
Cisco Wireless IP Phone 7920
ZyXel Prestige 2000W VoIP Wi-Fi Phone
 
 VoIP Gateway เป็นอุปกรณ์ในรูปแบบเราเตอร์ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเราเตอร์ที่ใช้งานกันอยู่ แต่มีคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มเติมให้สามารถรองรับ โปร โตคอลการสื่อสารของ VoIP นั่นก็คือ โปรโตคอล H.323, SIP หรือ MGCP เป็นต้น ซึ่ง VoIP Gateway เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบ อินเทอร์ เน็ต เพื่อให้สามารถโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย Network ได้ โดยถ้าต้องการใช้งานเป็นจุดเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ ธรรมดาหรือเครื่องโทรสารให้ใช้งาน ร่วมกับ VoIP ได้ก็ต้องเลือกรุ่นที่มีพอร์ตแบบ FXS ซึ่งเป็นพอร์ตที่ใช้เชื่อมเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ หรือถ้าต้องการเชื่อมต่อเข้ากับกล่องอุปกรณ์ PBX หรือ PSTN ก็เลือกรุ่นที่มีพอร์ตแบบ FXO นอกจากนั้นก็ยังมีรุ่นที่มี ทั้งสองพอร์ตให้เลือกใช้ก็ยิ่งให้ความคุ้มค่าได้มากมายทีเดียว
Syslink RP-PH101 IP
Tele phony
Cisco IP Phone 7970G ตัวอย่าง หนึ่งของ IP Telephony
อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อประกอบไป LAN, PC (RJ-45) สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ พอร์ต Line (RJ-11) เชื่อมต่อเข้า กับระบบโทรศัพท์ธรรมดา
 
  ตารางแสดงคุณสมบัติสำคัญของ VoIP
  มาตรฐานที่สนับสนุน   มาตรฐาน VoIP : โปรโตคอล ITU H.323 V3 VoIP หรือ โปรโตคอล SIP
  มาตรฐาน IP : IEEE802.3, 10BASE-T; IEEE802.3u, 100BASE-TX
  พอร์ต   IP Telephony : พอร์ต RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไอพี, พอร์ต RJ-11 สำหรับเชื่อม   ต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์
  VoIP Gateway : พอร์ต FXS สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์, โทรสาร / พอร์ต FXO   สำหรับเชื่อมต่อ   เข้ากับอุปกรณ์ PBX หรือ PSTN, พอร์ต RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไอพี
  จอแสดงผล   LCD แบบ Dot Matrix 16 x 2 (สำหรับ IP Telephony)
  ฟังก์ชันการเข้ารหัสเสียง   มาตรฐาน G.711A/g law, G723.1, G729A
  ฟีเจอร์ด้านเสียง   ลดสัญญาณรบกวนได้ สามารถป้องกันเสียงสะท้อนได้, ให้สัญญาณเสียงที่คมชัด
 
 สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้หันมาใช้บริการโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ได้แก่ อัตราค่าบริการที่ถูกกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานโทร ศัพท์ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ในแบบธรรมดา โดยผู้ใช้งานนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการโทรศัพท์ภายในพื้นที่เท่านั้น เนื่องจากการโทรทางไกลนั้น จะ เรียกผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แทนนั่นเอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากมายทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีสาขาแยกออก ไปตามภูมิภาคต่างๆ หรือองค์กรที่ต้องมีการติดต่อประสานงานด้วยโครงข่ายโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา นับว่าเทคโนโลยี VoIP นั้น เป็นอีกเทคโนโลยีที่กำลังคืบ คลานเข้ามามีบทบาทในการใช้การใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวก และสนองตอบต่อการใช้งานด้วยความยืดหยุ่นแล้ว VoIP ยังเป็น เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารทั้งสัญญาณ เสียง และสัญญาณข้อมูลร่วมกันได้อย่างประหยัด และคุ้มค่าที่มีอนาคตสดใสอีกเทคโนโลยีหนึ่งทีเดียว
Pheenet VOIP EL-400
Micronet SP-5052 Internet IP Telephony Gateway
 
Comments